• подарки
 • сувениры
 • бизнес сувениры
 • сувениры
 • сувенирная продукция
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин
 • футболки
 • бейсболки
 • ежедневники
 • Látogatók száma

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  Baldajev képregény a Gulagról PDF Nyomtatás E-mail

  Elől járunk a harcban és bátran támadunk.

  Az út kezdete a GPU-NKVD-MVD (Állami Politikai Hatóság - Belügyi Népbiztosság - Belügyminisztérium) kommunista lágerének rabságába (kis idő múlva úgy emlegették a cári időket, mint az elvesztett paradicsomot...)

  A zászlón: Le a cárral! Minden hatalmat a szovjeteknek!

  1918 szeptember 5. A Gulag és a vörösterror születése
  Az 1918. szeptember 5-i dekrétum értelmében a cseka korlátlan jogot kapott arra, hogy az ország állampolgárainak életével és szabadságával rendelkezzék. A "fizikai eszközökkel történő meggyőzéssel" és agyonlövésekkel rövid idő alatt több mint 500 ezer embert semmisitettek meg és százezreket hurcoltak koncentrációs táborokba. A kommunisták csak a legkegyetlenebb terrorral tudták fenntartani népellenes hatalmukat.
            A falon: Szoloveci láger USZLON-OGPU (Különleges Északi Táborok Igazgatósága - Egyesitett Állami Politikai Főhatóság)

  A tervelőirás szerint 12 ellenséget kell beszállitanunk, de ezzel a mérnökkel, az orvosnővel és a vén kecske professzorral együtt is csak tizen vannak, úgyhogy a földszinti lakásokból szedjetek össze még kettőt, munkást vagy parasztot, bárki legyen is, csak a teljes létszám, a tizenkettő összejöjjön! Végrehajtani!...

  A Gestapo, az NKVD véreskezű kisöccse, nem jutott el a "Vaterland ellenségeinek dühödt össznépi elitéléséig", a munka termelékénységének tekintetében pedig végleg lemaradt...
  Az NKVD parancsszavára országszerte gyűléseket tartottak az üzemek, gyárak, tudományos és oktatási intézmények dolgozói, ahol a felszólalók megbélyegezték a külföldi hirszerzés által beszervezett és az NKVD által ártalmatlanná tett kémeket, diverzánsokat, szabotőröket, s követelték, irtsák ki őket, akár a "veszett kutyákat": ugyanez történjék a leleplezett régi nemesekkel, papokkal, kereskedőkkel és kulákbérencekkel is, akik a lelkiismeretes dolgozó, a jó szakember álarca mögé bújtak. E gyűlések felszólalói közül sokan maguk is a "veszett kutyák" helyzetében találták magukat, és a kivégzőosztag elé kerültek...

   

  Az NKVD a besúgók pókhálójával - spiclikkel és titkosügynökökkel fonta be az országot...

  A besúgók hálózata halálos rettegésben tartotta a népet, akár a középkori inkvizició idején. A spiclik, ezek a becstelen, szégyentelen, lelkiismeretlen emberek voltak az NKVD aktivistái, akik önös érdekekből, irigységből vagy más aljas szándékból szóban és irásban jelentgették rokonaikat, hozzátartozóikat, barátaikat, elvtársaikat, ismerőseiket, zárkatársaikat, s az elképzelhető legsúlyosabb bűnökkel vádolták őket - kémkedéssel, kártevéssel, összeesküvéssel, szovjetellenes agitációval stb. Az NKVD a feljelentések igazságtartalmát sohasem ellenőrizte, épp ellenkezőleg: a legképtelenebb hazugságokat is támogatta, hogy munkája eredményességét bizonyitsa, és alkalmat adjon nagy port felverő kirakatperek lefolytatására. Igy vesztek oda hazánk népeinek legjobbjai a butaság és a középszerűség nagyobb dicsőségére...

   

  A nép ellenségei" gyermekeinek kihallgatása szüleik és hozzátartozóik ellenforradalmi tevékenységéről...
  A sztálini NKVD arra buzditotta a gyermekeket, hogy feljelentsék szüleiket, s igy egyesekből hőst csinált, másokból meg veréssel csikarta ki a szükséges vallomást. Az egész országban kampány indult azért, hogy a gyermekek nyilvánosan megtagadják a "nép ellensége" szüleiket, újságcikkek segitségével rávették őket arra, hogy a gyűléseken ők is "haragosan elitéljék a kémeket" stb. Egyes tanárok efféle fogalmazásokat irattak: "Mi a véleményetek - neked, apádnak és anyádnak - Bljuher, Tuhacsevszkij, Jegorov és a Szovjetunió más marshalljainak letartóztatásáról?". Az ilyen fogalmazások megirása után sok gyerek lett árva, s került gyermekotthonba...

  A személyi kultusz éveiben a lakásukon, munkahelyükön és bárhol másutt letartóztatott "nép ellenségeit" a börtönökben "ülepitőbe" rakták...
  A börtönök 10 négyzetméteres "ülepitőibe" egy-három napra viz és élelem nélkül 40-50 embert is beállitottak, hogy lélekben megtörjék őket. A zsúfoltság és levegőtlenség miatt többen meghaltak, a holttesteket pedig otthagyták állva az összepréselődött emberek között. A "nép ellenségeit" vécére nem engedték ki. Az "ülepitők" falát bűzlő nyálka boritotta...

  Egy "nép ellensége" értelmiségit azzal a céllal, hogy megalázzák, láncra vertek , egy Pravdát adtak neki, és arra kényszeritették, hogy a levesestálkájába piszkitson... A falon:

  A párt bölcs vezetésével a szovjet nép eljut az emberi boldogság legmagasabb fokára - a kommunizmusba...


  Az NKVD-MVD embervágóhidjának egyik részlege az 1940-es évek végén (ekkor dúlt a sztálini véres terror második, az 1930-as évekbeli elsőt követő hulláma). "Nép ellenségeit" végeznek ki a Lityelnij sugárút 4, szám alatt (a Voinov utca felőli pincében).

   

   

   

   

   

   

   

  Az NKVD egyik "humánus" módszere, mellyel a letartóztaott "nép ellenségből" kiszedték a szükséges vallomást...
  Az NKVD-sek az áldozatot előbb sokáig éheztették, majd a kihallgatáson kiadós étkeztetést helyeztek kilátásba, ha kellő módon vall maga vagy más ellen. Máskor pedig sós étellel etették meg az áldozatokat, és két-három napig nem adtak neki vizet, csak sós hig levest. Vizet csak a kihallgatáson, a "vallomásért" kaphatott...

   

  Az oxigén vagy a légzőszervek elzárása volt az egyik brutális módszer a "nép ellensége" vallomásának kicsikarására...
  Kihallgatás közben az NKVD speciális munkatársai a "ráverő kovácsok" vagy "balták" úgy segitették a nyomozót, (gyakran maguk is azok voltak) hogy az áldozat fejére gumizacskót húztak, hogy az ne tudjon levegőt venni. Néhány ilyen kinzás után az áldozat szájából, orrából, füléből eleredt a vér...

  - Amint felnyitjuk a szemét, egyből eszébe fog jutni, hogy mennyit ártott a szovjethatalomnak és a pártnak a tudományos kutatóintézetben a nyavalyás kibernetikájával, ez a mocsok...

   

   

   

  - Igy majd könnyebben eszébe jut ennek a zsidó cionistának, hogy ő is benne van a világméretű zsidó-szabadkőműves összeesküvésben! A falon: Ha az ellenség nem adja meg magát, akkor megsemmisítik. M. Gorkij

   

   

   

   

   

   

   

  Az NKVD-sek a "nép ellenségeinek" kihallgatásakor a régi orosz kikötést alkalmazták... Sztálin és Visinszkij (a Szovjetunió főügyésze) által törvényesitett 3. fokozatú kihallgatásokon a "nép ellenségeiből" bármilyen - saját magukat és másokat terhelő - vallomást kivertek és sokan, hogy elkerüljék a további kinzásokat, beismerték, hogy kémek, diverzánsok, szabotőrök stb. Voltak, akik önként, tudatosan választották a kivégzést az NKVD-UFU (Fizikai Megsemmisitő Hivatal) vágóhidján...

   

  Az NKVD egyik pincéjében a személyi kultusz idején...
  Visinszkij, a Szovjetunió főügyészének tanitása szerint minden módszer alkalmazható, hogy beismerő vallomást kapjanak. Az NKVD-sek vadállatian kegyetlen kinzásokat találtak ki: kipufogócsövet, forrasztópákát, üveget dugtak a hüvelybe és a végbélbe, patkányokat tettek vödörbe, amit villanyrezsóval melegitettek, stb. A falon: Éljen Sztálin! Itt megoldják (az ember) nyelvét! Halál a nép ellenségeire!

   

   

  A "nép ellensége" nőket a köztörvényesek közé lökték egy éjszakára, de néha többre is... Hogy az NKVD számára szükséges vallomásokat kikényszerithessék (a 3. fokozatú kihallgatásokon, kinzásokon kivül) a nőket a köztörvényesek zárkáiban helyezték el, ahol a legszörnyűbb módon megcsúfolták és csoportosan megerőszakolták őket. Az áldozatok gyakran öngyilkosok lettek (fölakasztották magukat, felvágták az ereiket, földet ettek stb.)...

   

   

   

   

  Beférkőztél az NKVD soraiba, hogy mentsd a letartóztatott nép ellenségeket és a többi gazembert...

   

   

   

   

   

   

   

   

  A "nép ellenségeinek" kihallgatásán gyakran alkalmazták a "pofával a fal felé, kezeket a varrásra" módszert...
  Az NKVD-MGB-MDV áldozatai (MGB - Államvédelmi Minisztérium) a "nép ellenségei" , napokig étlen-szomjan álltak a kihallgatásokon, még aludni sem hagyták őket. Ennek következtében bedagadtak a lábaik. Az eszméletét veszitett áldozatot fellocsolták , megverték és újra a sarokba állitották. A hóhérok buzgóságukért kitüntetéseket kaptak, és az 50-60-as évekeben érdemeik elismerése mellett vonultak nyugállományba. A falon: Éljen Sztálin elvtárs! A csekisták feladata az osztályellenségel vivott könyörtelen harc.

   

   

  Az NKVD számtalan börtönének egyikében a soros 3. fokozatú kihallgatásról "vezetik el" a "nép ellenségét"...
  A sztálini NKVD a legvadabb, legbrutálisabb középkori kinzásokkal olyan fantasztikus vallomásokat vert ki a teljesen ártatlan emberekből, mint "az Antarktisz burzsoá állam javára elkövetett kémkedés" stb. Az NKVD sok munkatársa szadista hajlamú volt, s ezért őket igen nagyra értékelték, mint a "nép ellenségeivel" aktivan küzdő harcosokat...

  Ha az elitélt az ügyészre támadt, a büntetése - kényszerzubbony volt...
  A szorosan összekötözött kényszerzubbonyban "fecskében" és "zablával" a szájában a rendbontó 30 percnél többet nem bir ki, és aztán bocsánatot kér szemtelen viselkedéséért...


  A kommunista Naftalij Aronovics Frenkel - a Gulag Szoloveci Különleges Lágereinek hóhéra - aki az elitélteket "élettelen emberanyagnak" tartotta, amelyből mindent ki kell préselni, amit csak lehet, s aztán "leirni". A szoloveci lágerekben a parancsnokság utasitására az őrszemélyzet erőszakkal levetkőzetette az éhezéstől és kényszermunkától elcsigázott betegeket és időseket, s arra kényszeritették őket, hogy a többi - a napi normát nem teljesitő fogoly okulására 35-40 fokos hidegben a hóba és a jégre feküdjenek. Akik meghaltak, azok helyére újakat hoztak, s igy megállás nélkül működött a lágerben a halál futószalagja...

  A Szoloveci Különleges Lágerekben, a Szekirnaja-hegyi Krisztus mennybemenetele templomban lévő büntetőzárkákban arra kényszeritették az elitélteket, hogy "vétségeikért felülemelkedjenek", azaz órákon és napokon keresztül rudakon (tyúklécen) üljenek. Ha valaki a fáradtságtól vagy álmosságtól leesett, jó kis "mókában" lett része - kegyetlenül összeverték, s kötelet kötöztek a nyakába. Efféle büntetések a GPU-NKVD-lágerek egyéb - kihelyezett részlegeinél is divatban voltak.

  A Szoloveci Különleges Lágerekben, a Szekirnaja-hegyről a "darálónak". "halállépcsőnek" nevezett 365 lépcsőfokon engedték le a fagerendához kötözött elitélteket, hogy jól szórakozhassanak a belső őrség tagjai, akik egykor bűnözők voltak, és besúgással, talpnyalással szereztek érdemeket a parancsnokságnál. Az áldozatok, akik általában az "osztályellenségek" közül kerültek ki, a lépcső aljára érve eldeformálódott tetemekké, véres hústömeggé váltak. Az ODPU-NKVD Gulagjától sokat tanulhatott a német Gestapo és SS... 

   

   

   

  A "nép ellenségeinek" lányai, nővérei és feleségei orvosi vizsgálaton az NKVD "szoloveci hatalom" Gulag-lágerében...
  - Doktor, ezek az elitéltek nem teljesitik a tervet! Irja ki őket "nullás diétára"!... (A javitómunka-táborokban a "nép ellenségeihez" tartozó nőkkel a legnehezebb munkákat végeztették - földmunkákon, fakitermelésen dolgoztak. A fizikai túlterhelés és éhezés következtében sok nőnek kiesett a méhe. A beteg és elgyengült nőket "nullás diétával". éheztetéssel gyilkolták meg...)
  A falon:
  A nő - nagy hatalom! J.Sztálin
  Aki nem dolgozik, ne is egyék! V.I.Lenin


  Az NKVD-UFU a személyi kultusz éveiben szabályos időszakonként tömegesen végezte ki a "nép ellenségeit"...

  A tömeges "profilasztikus kivégzéseket" a bolsevikok az 1920-as években alkalmazták először az USZLON-on (Különleges Szoloveci Lágerek Parancsnoksága - a Gulag elődje). A sztálinizmus mindig tartott az értelmiségtől. Az 1930-as években, a tömeges repressziók idején a főként értelmiségekből álló "nép ellenségei"-transzportokat - melyek néhány száz emberből, de akár ezerből is álltak - szabályos időközönként kicsalták a lakatlan sztyeppére, a tajgába és a tundrára, ahol aztán az NKVD-UFU speciális alakulatai géppuskákkal végezték ki őket, a sebesülteket pedig agyonverték...

  A személyi kultusz idején 6 millió teljesen ártalmatlan "nép ellenséget" transzportálták Kolimára...
  Azokat az elitélt "nép ellenségeit", akik nem birták ki a száz és ezer km-es gyalogmenetet, a Gulag NKVD-őrei lelövöldözték vagy szuronnyal agyonszurkálták. Igy ölték meg azokat, akik fizikailag gyengék, betegek voltak szökni próbáltak, lesántultak vagy megőrültek. Minden fogolytranszportot fizikailag erős válogatott temetőbrigád kisért fogatokon, ásószerszámokkal felszerelve. A holttesteket meztelenül temették el. Ezer elitéltből 700-800 jutott el a "rendeltetési helyére".

  A "nép ellenségei" elitélteket farkasvermekben tartották...

  Az északra vitt elitélteket, mivel nem voltak barakkok, a minusz 40-50 fokos hidegben gyakran vermekben éjszakáztatták, nappal pedig az új lágereket épitettették meg velük. Ilyen körülmények között ezer "nép ellenségből" és "kulákból" legfeljebb 250-en élték meg a tavaszt...

   

   

  Vanyino kikötőjében a Gulag-rabok új szállitmányát hálókban rakodják be a Jalta "kirándulóhajóra", hogy Magadanba, a kolimai kényszermunkavidék fővárosába vigyék őket. Később a hálókat a sok sérülés miatt fémketrecekre cserélték, amelyekben 50-60 ember is elfért.

   

   

  Az őrség "élő árut" ad el a fogolyszállitmány köztörvényeseinek...
  Különösen a baltikumi nők, a lettek, litvánok, németek, lengyelek és az észtek voltak jó áruk, akiket aztán csoportosan megerőszakoltak. Néhány tekintélyes bandavezérnek két-három "ellenforradalmár" fogolynő is volt a birtokában.

  Az "Adj neki...!" Gulag-tréfa amellyel a frissen érkezett elitélteket fogadták...
  Hogy lecsillapitsák az újjonan érkezett elitélteket, akik méltatlankodtak, amiért átvételük előtt oly sokáig tartották őket az "ülepitőben", 30-40 fokos fagyban az őrtorony túzoltófecskendőjéből vizzel locsolták, majd a parancsnokság belátása (kénye-kedve) szerint két vagy négy óra elteltével, jégpáncélban vitték őket a láger lakókörletébe...

   

  A lágerparancsnokság ágyasokat választ az újjonan érkezett "nép ellenségeinek családtagjai" rabszállitmányból...

  A "nép ellenségei" nők meztelenül vonultak el az előtt a válogató bizottság előtt , amely munkára osztotta be őket. Azokat a nőket, akik megtetszettek nekik, belső munkára osztották és ágyasaikká tették, akik pedig visszautasitották őket, azokat fakitermelésre és más nehéz fizikai munkára küldték, vagy büntetőzárkába zárták "vétség" cimén és éheztették.

  A falon: A javitómunka-tábor válogató bizottsága.

   

  - A volt hadosztályparancsnok férjedet mint ellenséget főbe lőtték...
  SZVE-k (társadalomra veszélyes elem) és CSSIR-ek (hazaárulók családtagja) nyilvántartásba vétele az NKVD-MVD-nél...
  A "nép ellenségeinek" rokonai voltak ők, akiket vizsgálat és birósági itélet nélkül a hideg északi és keleti körzetekbe száműztek, s akik ott éheztek, fáztak és pusztultak ezrével...
  A falon: Halál az osztályellenségre!

   


  A sztálini szocialista Gulag rabságába inditják az "áruló népeket"...

  A sztálinizmus éveiben a kommunisták az ország keleti és északi körzeteibe deportáltak kb. kétmillió nem orosz nemzetiségű személyt: finneket, németeket, lengyeleket, észteket, litvánokat, letteket, csecseneket, ingusokat, balkárokat, karacsájokat, kalmüköket, görögöket, törököket, krimi tatárokat és nyugati ukránokat. A kitelepitettek fele rehabilitása után visszatérhetett szülőföldjére, a másik fele az embertelen rabságban elpusztult. A németeket és a krimi tatárokat rehabilitálták ugyan, de büntetésük nem szűnt meg, mert az SZKP ma sem engedi vissza őket szülőföldjükre...

  - Milyen szivósak ezek a nacionalisták, három hete úton vannak, és még a kölykeik is élnek, ezeknek a halszagú baltoknak! De ahogy elfogy a zabálnivalójuk, majd feldobják a talpukat...
  "Nacionalistáknak" , a "nép és a párt ellenségeinek" az észteket, letteket, litvánokat, ukránokat, csecseneket, kalmüköket és a többi nem oroszokat nevezték...

   

  Az elitélteket felvezetik munkára. A felvezetésen "jelen kell lenniük" azoknak is, akik meghaltak az éjszaka a barakkokban, s a betegeknek is, akiknek 38-39 fokos lázuk van... Hozni a tervet, bármi áron...
  - Csapatok sorakozó! Egymásba karolni! Figyelem! Ha valaki kilép a sorból, az szökésnek minősül és az őrség figyelmeztetés nélkül lő. Zenekar, rajta! Első sor, indulj! Napos, hozzám!

   

  A szocialista felajánlások felolvasása a Gulag javitómunka-táborában - a kommunista ideológia számos abszurditásának egyike - a tolvajok, betörők, erőszaktevők és gyilkosok brigádjai és csapatai közötti szocialista munkaverseny. A táblán: Csak becsületes munkával vivhatod, hogy időkedvezménnyel (harmadolással) szabadulj!

   
  Eltűnt. Under keresés. A Szovjetunió Gulagjának 502-es épitkezése. A sinek és a talpfák lefektetéséhez a talajt a foglyok döngölték le, olyan deszkahengerrel, amelynek a belsejét, hogy megfelelő súlyú legyen, kövekkel töltötték meg.

  Kheopsz egyiptomi fáraó piramisát több mint 2000 év választotta el az északi tundrán épitett, Szakhardon, Nadinon, Urengojon, Szidorovszkon, Igorkán áthaladó sztálini szovjet abszurd "halott" vasútvonaltól, amely a későbbiekben a földbe süllyedt, de az épitkezés módszerei és eszközei azonosak voltak: kényszerű rabszolgamunka, amely a háború utáni 1947-53-as években sok tizezer "nép ellenségének" életébe került.

  A kommunisták - a szabadság, a demokrácia és az egész emberiség dühödt ellenségei - az NKVD-MVD kinzókamráiban és a Gulagon "kulák", "nép ellensége", "hazaáruló családtagja" nők millióit pusztitották el, éh és fagyhalálra, betegségekre, rabszolgamunkára kárhoztatva őket...

   

  A "nép ellensége" asszonyok a javitómunka-táborban dolgozzák le "bűneiket", melyeket a "párt és a szovjet nép ellen" követtek el...

   

  A Gulag "mamák lágereiben" a "nép ellenségeként" vagy köztörvényesként elitélt anyák a parancsnokság kénye-kedvétől függően kettőtől öt éves korig tarthatták maguknál gyermeküket. A kicsinyeket, akik a rossz táplákozás miatt mind angolkórosak, alultápláltak voltak, utóbb elszakitották anyjuktól, és speciális gyermekotthonokba , iparitanuló-képzőkbe helyezték. A gyermeküktől megfosztott anyák sirógörcsöt kaptak, nem tudtak aludni, életuntak lettek, sokan börtön-ideggyógyászati intézetekbe kerültek.

  A láger szinésznője énekel:
  Oroszország szabad, gyönyörű ország,
  Szovjet vidék az én hazám...

   

  - Honnan került ide ez a kis énekesnő? Jól énekel a kis dög...
  - A leningrádi szinházból, 58-as! Ivanovhoz vittek három érdemest (művészt) nekem öt női elitéltet kellett adnom érte: három varrónőt, egy könyvelőt és egy szakácsnőt aki odakint egy étteremben dolgozott. De igy most van egy saját szinésznőnk....

   

   

  A Gulagban a közönséges bűnözők, a tolvajklán tagjai olyan kiváltságos helyzetben voltak, mint a mai bürokraták...
  A Gulag köztörvényesei három nagyságrenddel jobb helyzetben voltak, mint a "nép ellenségei". A többszörösen elitélt, tekintélyes tolvajok, a klán tagjai általában nem dolgoztak, a piti tolvajok, a "lakájok" a szolgálatukban álltak, a gazdasági bűntettekért elitélt "tolvaj muzsikok" pedig munkateljesitményük bizonyos százalékát adták le nekik. A köztörvényesek segitettek megsemmisiteni a "nép ellenségeit" a Gulag lágereiben...

   

   

   

   

   

  "Bebetonozás" - a tolvajok valamelyik vizerőmű épitkezésén a még meg nem kötött betonba fojtják a "melós" elitéltet... Hogy hány ilyen áldozat, közöttük számos "nép ellensége" került igy betonba a vizi erőművekben, nem ismeretes.

   

   

  A tolvajok halálos itéletet hajtanak végre:
  - Tudják meg a halszagú finnek és baltiak, az oroszok ellenségei, hogy a csomagból az észt szalonnát és mézet a bandavezéreknek kell adni...

   

   

  "Koponyalékelés" - amiért a "nép ellensége" nem volt hajlandó napi teljesitményének egy részét a semmittevő tolvajokra átiratni.

   

   

  "Gégetömés" - igy büntetik a "nép ellenségét", ammiért többször is "goromba volt" a lágerparancsnoksággal és a javitótábor második árnyékhatalmának képviselőivel, a tolvaj bandavezérekkel... 

   

  A köztörvényesek a "nép ellenségét" abba a szennytároló hordóba folytják, amelybe télen a kübliket üritik: teszik ezt a lágerparancsnokság titkos utasitására, hogy megfélemlitsék a többi "párt ellensége" elitéltet... 

   

  "Törököt faragnak" - a "nép ellenségét" a szervezett bűnözők döntése nyomán és a lágerparancsnokság hallgatólagos jóváhagyásával karóba húzzák, mert nem akarta tűrni a megcsúfoltatást.

   

  Az NKVD-sek és a Gulag-alkalmazottak utasitására a homoszexuális köztörvényesek megerőszakolták a "nép ellenségeit"...
  - Azt beszélik, hogy odakint fejes voltál, igazgató, de aztán elkutyálódtál és a "nép ellensége" lettél! Ezért buzi-Mását csinálunk belőled!...
  (Ilyenkor a köztörvényesek csoportosan támadták le éjszaka az áldozatokat, és ha az ellenkezett, akkor hurkot vetettek rá, összekötözték a kezét...)

   

   

  - Te ellenforradalmár, fogd már be a kenyérlesődet! Le a bundával, csizmával, sállal, pulóverrel! Eleget papoltál a diákjaidnak a tanszéken...

  Gyakran előfordult, hogy a bűnözők kirabolták a "nép ellenségeit", elvették élelmüket, csomagjukat, s ezekkel a rablásokkal élték túl a Gulag poklát.  

   

  Fagyhalált kell halnia annak , aki elkártyázta az életét.
  - Hintsd meg egy kis szenteltvizzel, hogy jobban menjen majd a sora a másvilágon, én meg betakarom hóval, hogy az őrök minél később vegyék észre...

   

  Lágerháború a bandavezérek és a kiugrott tolvajok, a "szukák" között...

  A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa az 1947. július 6-i rendelet után (mely szerint rablásért, lopásért és utonállásért 20-25 évig terjedő szabható ki) szakadás történt a bűnözövilágban. A "profi tolvajok" egy része , hogy a gulagviszonyok között is életben maradjon, dolgozni kezdett, ezért a lágerparancsnokság harmadolta a büntetést. A meggyőződéses profi bűnözők, akik az iratlan tolvajtörvények értelmében megtagadták a munkát, a dolgozó tolvajokat "szukáknak", a tolvajtörvények árulóinak nevezték, és ezzel a két csoport között kibékithetetlen ellenségeskedés kezdődött. Előfordult, hogy a bandavezérek és a "szukák" összecsapásaiban ötven vagy még több elitélt is meghalt. A lágerparancsnokség hatékony intézkedéseket nem tett...

   

  "Indiai gyilkosság" - a tolvajbiróság határozatára az "elszukásodott" tolvajt, aki megszegte a tolvajtörvényt, fűrészbakra feszitve vágják ketté keretes fűrésszel a gazdasági udvaron...

   

  A tolvajbiróság itéletének a végrehajtása a javitómunka-táborban...

  A Gulag sztálini lágereiben az őrszemélyzet elnézte, hogy köztörvényesek elitélteket öljenek meg: késsel, bitófán, lefejezéssel, vagy úgy, hogy tüzesre hevitett feszitővasat dugtak a végbelébe, máskor elektromos árammal ölték őket meg.

  Sok köztörvényes számláján tiz vagy még több "birka" , azaz, megölt elitélt áldozat is volt, közöttük a "nép ellenségei" is...

  A falon: Odaütünk a kapitalizmusnak!

   

   

  "A köztörvényes szökevény megöl egy "borjút"..."
  A Gulag távoli északi lágereiből szökő bűnözők magukkal csaltak más elitélteket is (mivel élelmiszer-tartalékot a lágerből nem tudtak vinni), akiket azután útközben megöltek és megettek.
  Az emberevés áldozatait a bűnözőzsargon "borjúknak" nevezte. Hány ilyen "borjút" ettek meg, ki tudhatja...

   

   

  A szökés közben lelőtt "nép ellenségét" az elitéltek őrök kiséretében viszik a lágerbe... Előfordult, hogy a láger közelében lelőtt szökevényt elrettentésül rúdra akasztva vitték visszafelé, úgy mint a bojári vadásztanyákon az elejtett vaddisznót vagy őzet, ami igen nyomatékosan hatott az elitéltekre. A lágertől távol lelőtt szökevényeknek pedig levágták a keze fejét, hogy ujjlenyomatot vegyenek róla, s az elitéltet leirják. Magát a holttestet pedig a tajgában vagy a tundrában hagyták... 

   

  - Te feketeseggű, meg te zsidópofa, vágjátok ki ottan azokat a bokrokat!
  - Parancsnok, de hát lőni fogsz, hisz azok a zónát jelző zászlókon túl vannak...
  S amikor az elitéltek kiléptek az őrzött zónából, felhangzott a parancs:
  Brigád, feküdj! És a "szökevények" hátát - az MVD utasitásának megfelően - géppuskasorozat lyuggatta ki... A jutalom ezért 40 rubel volt...

   

  A láger hétköznapjai... A pártarisztokrácia kedvenc gyermeke, a VCSK-GPU-NKVD (VCSK - Össz-Oroszországi Rendkivüli Bizottság) a Gestapo és az SS tehetséges tanitója...

  A Gulag kolimai lágereiben a "nép ellenségeinek" szokásos legéppisztolyozása után...

  Berija marsall, a Szovjetunió belügyminiszterének parancsa értelmében a kivégzetteket, de más halottakat is, szuronnyal sziven szúrták, és a fejébe golyót eresztettek...

   

  A halottakat véső telephelyükre, az Északi-Jeges-tengerbe viszik - az 50-60 fokos hidegben kővé fagyott tetemeket a láger hullaházából elszállitják, és a szibériai folyón vágott lékbe süllyesztik, hogy ne kelljen sirt ásni az örök fagy földjébe...

   

   

  A "nép ellenségeinek" holttestét az "ammonálnyik"-ba rakják...

  Az "ammonálnyik"-gödröket robbanóanyag - dinamit, toluol és ammonál - segitségével 10-100 holttest számára alakitották ki a Szovjetunió fagyott talajú északi körzeteiben.

   

  Az OSZSZK Büntető Törvénykönyve 58 tc. 3. bekezdése alapján elitélt rabokat likvidál az NKVD-UFU.
  A Fizikai Megsemmisitő Hivatalt a VCSK-GPU különleges részlege helyett hozták létre , ez a Gulag elitéltjeinek "csökkentésével" foglalkozott, a betegek, a disztrófiában szenvedők és a munkamegtagadók megsemmisitésével.
  Északon a holttesteket "mocsár-bölcsőbe" süllyesztették, vagy az örök fagyba, "annomálnyikokba" ásták. Az UFU dolga volt a legsúlyosabb büntetések végrehajtása, a "nép ellenségeinek" kivégzése is a börtönökben stb...

   

  "És a csónakból a mélybe, hullámsirba veti őt"

  "Haletetés" - a kontinens és Nagajevo, Magadan között az őrség az Ohotszki-tengerbe dobálja a hajófenéken meghalt és megölt elitéltek holttestét...

   

   

  "Fasiszta összeesküvésben" leleplezett "nép ellenségeit" végeznek ki a Gulag javitómunka-táborainak munkatársai...

  1941-45-ben a Gulag lágereinek vezetői attól féltek, hogy a frontra kerülnek , ezért hamisitott jelentésekkel árasztották el az NKVD-t, és olyan "nép ellenségeinek összeesküvését tárták fel és számolták fel", akik arra készültek, hogy:

  1. lefegyverezik és megölik a láger őrségét és adminisztrativ személyzetét

  2. hatalmukba keritik a szállitóeszközöket, és áttörnek a fasisztákhoz

  3. felrobbantják a frontot kiszolgáló hadiüzemeket

  4. felgyújtják az élelmiszerraktárakat

  5. megsemmisitik azokat a vasútvonalakat, hidakat, amelyeken a frontra induló szállitmányokat továbbitják

  6. a Szovjetunió hátországa ellen kezdenek harci cselekedeteket
  7. külföldre szöknek...

   

  Egy tányér zupa és 30 dkg kenyér - mi ez annak, aki egész nap a fagyban dolgozott? Az elitéltek, hogy becsapják és lecsendesitsék gyomrukat, kenyérfejadagjukat sós vizbe próbálták szaporitani, aminek az eredménye felfúvódás, lábcédula, majd a lágertemető lett...
  A foglyok szerint a Gulag rosszabb volt, mint a hitleri táborok.
  A falon: Előre a kommunizmus felé!

   

  - Na, sakálok, szimulánsok, hullajelöltek, itt a zabálnivalótok! - Az éhezéstől eszüket és akaratukat vesztett elitéltek a szemétdombon találtak maguknak ennivalót. Az akaraterős és istenfélő embereket a papokat, volt nemeseket, cári tiszteket, nagy műveltségű értelmiségeket, a munkásokat és parasztokat azonban igy sem tudták a kommunisták megfosztani emberi mivoltuktól.

   

  Egy Gulag-lágerben, miután elvégezték a soros hullaslihtolást a büntetőbarakk mellett...
  A Gulag északi lágareiben a krasznojarszki területen, a Komi ASZSZK-ban, Kolimán és egyébb helyeken a nehéz munka, a rossz táplálkozás, a betegségek és a táborban uralkodó terror következtében nagy volt a halandóság. A téli fagyban nehéz lett volna temetni, ezért a halottakat kijelölt "lerakóhelyeken" gúlákba rakták, majd tavasszal levetkőztetve "ammonálnyikokba" - ammonállal kirobbantott sekély gödrökbe - temették, vagy mocsárba vetették, elégették őket.
  A barakk ajtaja fölött:
  Büntetőbarakk - Éljen a kommunizmus és halál ellenségeire!

   

   

  Feküdj! Föl! Feküdj! Föl! Feküdj! Föl!...
  Majd én megtanitalak benneteket, hogy szeressétek a rendet és a szovjethatalmat!
  A "nép ellensége" elitéltek kinzásának egyik elterjedt módja volt a javitómunka - (megsemmisitő) táborokban, hogy embereket valamely "vétségért" hóba, sárba, pocsolyába fektették. Minden a lágerszemélyzet és az őrség kényétől-kedvétől függött. Engedetlenségükért az elitélteket a helyszinen főbe lőtték.

   

  A gyötrés egyik módja - az "átszivattyúztatás"...

  Az elitéltet az örzött övezeten kivűlre vezették és arra kényszeritették, hogy halálfélelem közepette az egyik lékből vödörel vizet merjen, és egy másik 15-20 méterre lévő lékbe öntse azt. "Dupla átszivattyúzás"-kor a lékből kellett vizet merni, majd oda visszaönteni, a második merités után a vizet a vödörben a másik lékhez kellett vinni és abba beleönteni.

   

  Az engedetlenségért járó egyik büntetés - a "napra szavazás" vagy "mancsszáritás" volt...
  - Parancsnok, bocsáss meg! A jó Istenre kérlek! Elfáradt a kezem...
  - Ha leengedi a kezét, engedj bele egy sorozatot! Szökési kisérletnek vesszük...
  (Néha "keresztes szavazásra" állitották az elitéltet, vagyis a kezét oldalt, vállmagasságban kellett tartania, máskor "kócsag"-ként egy lábon kellett állnia, ahogy az őrség szeszélye megkivánta.)

   

  A Gulag némelyik megszállotja a személyi kultusz kedvéért a "nép ellensége" nőket "fegyelemsértésért" hangyabolyokra ültette...
  Azokat a fiatal nőket, akik megtagadták, hogy a Gulag hóhérainak szeretői legyenek, hangyabolyra ültették, fához kötözték a "szúnyogoknak és hangyáknak". Előfordult, hogy a nők hüvelyébe lyukas közepű növényszárat vagy fűzfakéregből tekert csövet dugtak, hogy a hangyák bemászhassanak, a lábukat pedig szétfeszitették. A hóhéroknak ebben az elitélt tolvaj nők is gyakran segitőtársai voltak...

   

  A rend megszegéséért a lágerben gyakran használták büntetőeszközként a "bogarakat", szúnyogokat, férgeket...
  Az ellenszegülő "nép ellenségeit" ("ruhát le" kiáltással) az őrzött övezeten kivűlre vezették (a helyet zászlók, fába vésések jelölték), ahol a sorsuk az őrszemélyzettől függött. Máskor köztörvényesekkel vetkőztették le, majd fához kötözték őket. Néhány óra múlva az elitélt sok vért vesztett, s a teste feldagadt, és gyakran a halál is beállt...

   

  Engedetlenségért és a lágerparancsnokság egy tagjának megtámadásáért büntetik az elitéltet...

  A lágerben a legkegyetlenebb módon büntették azokat az elitélteket, akik rátámadtak a lágerszemélyzetre, megszegték az előirásokat, megtagadták a munkát. Ilyen esetben főbe is lőhették vagy a büntetőzárkába halálra éheztethették...

   

  A profilaktikus elrettentés egyik módja a Gulagon...

  Hogy az elitéltek megfélemlitésével sikerüljön megszilárditani a rendet és emelni a rabmunka termelékenységét, a láger bejárati ellenőrző kapujánál a földre fektették azokat, akiket a lágertrojka határozata alapján főbe lőttek. Az őrszemélyzet néhány napon át a temetetlen holttestek mellett kisérte ki a munkahelyekre a "nép ellenségeiből" álló brigádokat.

  Az épület falán:
  Éljen az SZK(b)P !
  Tiszta lelkiismerettel szabadulni!
  3.sz. ellenőrző porta
  A holttesteken:
  A rend megsértéséért
  Lázadási kisérletért
  A munka megtagadásáért

   

  Amikor a "nép ellensége" elitéltek a lágerben már nem tudták elviselni a kegyetlenkedést és a szadizmust, szándékosan a tiltott zónába rohantak...

  A Gulagon a "nép ellensége" elitéltek brigádvezető-"fejeseivé" gyakran köztörvényes bűnözőket neveztek ki, és ezek minél bestiálisabban viselkedtek, annál elégedettebb volt velük a lágervezetőség. A köztörvényesek zsarnoki önkényükben arra kényszeritették az elitélteket (kinzással és halállal fenyegetve őket), hogy "garnirungot zabáljanak", vagyis emberi ürüléket egyenek, vizeletet igyanak, nemiszervet szopjanak, végbélnyilást csókolgassanak, nyaljanak, hogy megállás nélkül 12-16 órát dolgozzanak. Elszedték tőlük az élelmiszercsomagjaikat, fejadagjukat, jobb ruháikat, cipőiket, személyes tárgyaikat...

  Az elitéltek panaszait a lágerparancsnokság teljességgel figyelmen kivűl hagyta , hiszen mindez az ő beleegyezésükkel történt. A panasztevőket büntették meg.

  A keritésen:

  A Gulag a bűnözők legjobb nevelőintézménye az egész világon.

  L.P.Berija, belügyminiszter

   

   

  Gulag-elitéltek felfegyverkezett alakulata
  A háború előtt, 1939-40-ben Berija, Sztálin utasitására elitéltekből 6-7 nagy katonai egységet szervezett, amelyeket, miután rövid kiképzést kaptak szibériai és uráli különleges táborokban, titokban a nyugati határokhoz irányitották. Ezeket az "első lépcsős", csak kézifegyverrel felszerelt egységeket ágyútölteléknek vetették be oda olyan páncélos támadóékek elé, amelyek BT-7, BT-8 (Christi tipusú) harckocsikból álltak. Az utóbbiak 45 mm-es ágyúkkal, valamint repülőgép motorokkal voltak felszerelve, és jó úton 120 km/óra sebességet is elértek. Ezeket a Gulag-elitéltekből szervezett egységeket a német fasiszta csapatok 1941 első háborús hónapjaiban megsemmisitették, illetve foglyul ejtették, mivel rosszul felfegyverzett és gyenge kiképzésű egységek komoly ellenállást kifejteni nem tudtak.

  1944. - Letartóztatják és a Gulagra inditják az "áruló" frontharcosokat: kalmüköket, ingusokat, csecseneket és másokat...
  Nagyapáitok, nagyanyáitok, fivéreitek, nővéreitek, feleségeitek és rokonaitok Vörös Hadseregünk hátországában a "szovjet haza és a nagy testvér, a nagy orosz nép árulóivá lettek! Megparancsolom, hogy adjátok le fegyvereiteket, kitüntetéseiteket! Bármilyen ellenszegülés esetén a helyszinen végzünk veletek!

   

   

   

   

  1953. március 5-én Sztálin halálának hírét kitörő örömmel fogadják a Gulag-foglyok milliói...
  Hurrá! ... Megdöglött a nagy emberevő! ... Fiúk, a bölcsek legbölcsebbje feldobta a talpát! ... Felfordult az SZK(b)P, a Szovjetunió Kommunista banditái Pártjának vezére! ... Sztálin kinyúlt! ... Éljen az amnesztia! .. Hurrá!

   

  VÉGE (?)

  A rajzokat tartalmazó album német kiadása:
  Baldaev, Dancik S.: GULag : Zeichnungen / Dancik Sergejewitsch Baldajew. [Hrsg. von Hans-Peter Böffgen. Die Übers. der Texte von D. S. Baldajew aus dem Russ. besorgten Christina Delavre und Anja Klamt. Das Vorw. von Boris Groys hat Annelore Nitschke aus dem Russ. übers.]. - Orig.-Ausg., 1. Aufl.. - Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 1993. - 342 S. : überwiegend Ill.; (dt.) ; ISBN 3-86150-001-9 ; Bildunterschr. dt. und russ. Signatur: 26954

   

   
  My Google Page Rank